Eğitim içeriği hakkında genel bilgi, programın anlatılması, anayasada yer alan engellilerle ilgili hükümler ve BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye giriş.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de yer alan özel hükümlerin anlatılması, önemli maddelerin açıklanması.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, engellilik tabanında ayrımcılık, uluslararası sözleşmeler ile mevzuatımızda yer alan ayrımcılığa ilişkin düzenlemeler.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Anayasa, Engelliler Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan hükümler.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

İş Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan istihdama ilişkin hükümler.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Uluslararası ve ulusal mevzuat kapsamında erişilebilirlik ile fiziksel erişilebilirlik ve bilgiye erişim.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Engelliler Hakkında Kanun ve bu kanunun diğer mevzuatta yaptığı değişiklikler.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Sosyal Hizmetler Kanunu ve engelli bakım aylıkları, 2022 Sayılı Kanun ve üç aylık engelli maaşları, engelli sağlık kurulu raporlarının alınış süreci, itiraz süreci, engel oranının hesaplanması yöntemi ile ilgili yönetmelik hakkında genel bilgiler, engelli kimlik kartları yönetmeliği.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğine ilişkin yönetmelik, Noterlik Kanunu ve görme engellilerin imzalarının geçerliliği ve şekil şartları hakkında değerlendirme.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu.  

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

İdareye başvuru, dava açma, dava süreci, hukuk ve ceza davaları, istinaf ve temyiz süreçleri, genel olarak hak arama yolları.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvuru, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu, Engelli Hakları Komitesi’ne başvuru.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Türk Medeni Kanunu, Vesayet, görme engellilerin vasiyetnamesi, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, ücretsiz seyahat hakkı, 5510 Sayılı Kanun ve malullük/engellilik sebebiyle emeklilik, Gelir Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu.

 Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın