• Şu anki Giriş
  • Tanışma
  • Engelsiz Erişim Derneği’ne İlişkin Bilgi ve Görüşler
  • Sakatlık ve Diğer Konular
  • Göndermeden Önce Son Çıkış
  • Bitiş
1 of 6 (0%)

Bilgilendirme

Değerli Engelsiz Erişim Derneği üye adayı,
Bu formu, derneğimizin üyelerinden beklediğimiz özellikleri taşıyıp taşımadığınızı kısmen de olsa anlayabilmek amacıyla hazırladık. 
Biz oldukça küçük, az sayıda üyesi olan ve antihiyerarşik örgütlenmeyi benimsemiş bir yapı olduğumuzdan, aramıza katılacak kişileri yalnızca derneğin üye sayısını artıracak kişiler değil, birlikte çalışabileceğimiz, güvenebileceğimiz, arkadaş olabileceğimiz kişiler niteliğiyle değerlendiriyoruz. Bu nedenle aşağıda sorulan soruları açık yüreklilikle ve mümkün olduğunca fikirlerinizi ortaya koyan cümlelerle yanıtlamanızı bekliyoruz. Sizden beklentimizin akademik cümleler ya da makaleler olmadığını hatırlatmak isteriz. Sorulan sorular hakkında sizi yansıtan yanıtlarınızı gündelik konuşmada aktaracağınız biçimde paylaşmanız, samimiyetinizi anlamamıza yardım edecektir.
Son olarak biz adına her ne kadar soru desek de aşağıdaki alanları, sizi tanımamız için seçtiğimiz konu başlıkları olarak değerlendirmenizi diliyoruz.