• İlknur Çeperli
  • Hiciv
  • 21 Temmuz 2013 Pazar
  • Toplam Okunma: 1

ÖSYM düzenlediği mutelif sınavlarda neye göre belirlendiği anlaşılamayan bazı sorulardan görmeyenleri muhaf tutunca, biz de kendilerine yardımcı olmak istedik.

 

1)”Bahar gelince bahçelerde renk renk çiçekler açardı.” Cümlesinin ögelerine doğru ayrılış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özne-yüklem

B)Nesne-zarf tümleci-özne-yüklem

C)Zarf tümleci-dolaylı tümleç-özne-yüklem

D)Zarf tümleci-nesne-yüklem

E)Dolaylı tümleç-özne-yüklem

(YGS Türkçe)

 

Muhafiyet gerekçesi

*Bu soruda, soru cümlesinde geçen “renk renk” ifadesi görsellik içerdiğinden görme engelliler muaf tutulmalıdır.

 

2)Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisine maki bitki örtüsünün görüldüğü yerlerde rastlanır?

A)Laterit toprak

B)Çernezyom toprak

C)Kahverengi orman toprağı

D)Alüvyal toprak

E)Humuslu toprak

(YGS Coğrafya)

 

Muhafiyet gerekçesi

*Bu soru, doğru cevapla ilgisi olmamasına rağmen seçeneklerden birinde görsellik gerektiren “kahverengi” sözcüğü yer aldığından görme engelliler muaf tutulmalıdır.

 

3)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu cumhurbaşkanı kimdir?

A)Mehmet Ali Talat

B)İrsen Küçük

C)Ferdi Sabit Soyer

D)Rauf Denktaş

E)Derviş Eroğlu

(LYS Tarih)

 

Muhafiyet gerekçesi

*Sorunun doğru cevabı olan Rauf Denktaş merhum olduğundan ve ondan geriye sadece fotoğraflar ve görüntü kayıtları bulunduğundan, görme engellilerin buradan yola çıkarak onu tanımaları mümkün olmadığından bu soru da muafiyet listesine alınmalıdır.

 

4)Gözde görmeyi sağlayan, ışığa ve renge duyarlı hücrelerin bulunduğu tabaka hangisidir?

A)Retina

B)Kornea

C)İris

D)Glokom

E)Makula

(SBS Sosyal Bilgiler)

 

Muhafiyet gerekçesi

*Bu soruda bir görme engellinin onurunu kırabilecek ifadeler bulunduğundan görme engelliler muaf tutulmalıdır.

 

5)Fen ve eknoloji öğretmeni, Gözde’ye bir saksı bitkisi vererek bu bitkinin yapraklarından birini şeffaf bir naylon poşetle kapatmasını söylüyor. Gözde, bunu yaptıktan bir süre sonra naylon poşette su damlacıklarının oluştuğunu fark ediyor.

Gözde’nin fark ettiği bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bitkide fotosentezin yaprakta meydana gelmesi

B)Bitkinin solunum yapması

C)Terleme olayının yaprakta gerçekleşmesi

D)Bitkinin sulanmış olması

(İlkokul 4 Devlet Parasız Yatılılık Sınavı)

 

Muhafiyet gerekçesi

*Bu soruda geçen Gözde ismi, “göz” kelimesinden türediği için, diğer insanlara göre oldukça hassas, kırılgan ve nahif olan görme engellileri rencide edebilir. Bu yüzden soru görme engellilere sorulmamalıdır.

 

6) 22 Ekim 1919’da İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında Amasya Görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmelere Temsil Heyeti’nden Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti’nden de Salih Paşa katılmıştır.

Yapılan bu görüşmelerle ilgili hangisi söylenebilir?

A)Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

B)Milli Mücadele dönemi başlamıştır.

C)İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti’ni tanımıştır.

D)Osmanlı Hükümeti Temsil Heyeti’ni mutlak güç kabul etmiştir.

E)Kurtuluş Savaşı resmen başlamıştır.

(YGS Tarih)

 

Muhafiyet gerekçesi

*Bu soruda geçen “görüşmek” kelimesi “görmek” fiilinden türediğinden ve görme engellilerin kullandığı bir kelime olmadığından sorunun görme engellilere sorulmaması yerinde olur.

 

7)Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Bilge Karasu-Gece

B)Adalet Ağaoğlu-Fikrimin İnce Gülü

C)Orhan Kemal-Yılanı Öldürseler

D)Halikarnas Balıkçısı-Mavi Sürgün

E)Nurullah Ataç-Karalama Defteri

 

Muhafiyet gerekçesi

*Görme engelli biri kitap okuyamayacağından ve bu kitaplar kalınlığı gereği ders kitaplarında olduğu gibi başka biri tarafından görme engelli birine okunamayacağından engelli açısından eşitsizlik arz edecektir. Bu nedenle görme engelliler sorudan muaf tutularak soruyu doğru cevaplamış kabul edilmelidir.