1909 yılında Antep' te altı çocuklu bir ailenin en büyüğu olarak dünyaya geldi. Babası Emin Mazlum Enç tanınmış bir işadamı, dedesi Mehmet Mazlum Efendi kentin önde gelen avukatlarından ve annesi Zeliha Hanım kent Belediye Reisi Lütfü Güceyli'nin kızıydı.

Antep savaşı nedeniyle kesintiye uğrayan ilköğrenimini 1923’ te bitirerek orta öğrenimini yatılı olarak İstanbul Erkek Lisesi’ nde tamamladı ve 1929 yılında İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesi’ ne kaydoldu.

Hukuk Fakültesi 1. sınıf sınavlarına hazırlanırken gözünden rahatsızlanarak öğrenimine ara vermek zorunda kaldı.

Üç yıl süren tedavi girişimleri ve Viyana'da geçirdiği bir operasyon sonucunda görme yetisini tümüyle kaybettiği zaman artık hukuk öğrenimine devam etmek istemiyordu. Engelli çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda öğrenim görmeye karar vererek almanca öğrendi ve Viyana Yüksek Pedegoji Enstitüsü’ ne kaydoldu. İki yıl sonra da Sağlık Bakanlığı'nın bir bursundan yararlanarak öğrenimini sürdürmek üzere Amerika Birleşik Devletleri' ne gitti. İngilizce dilini ileri derecede öğrenerek Columbia Üniversitesi' nden 1936’ da lisans, Harvard Üniversitesi' nden 1939’ da yüksek lisans diplomasını alarak yurda döndü.

Kendisine alanında görev verilmesi için başvurduğu her kurum yöneticisinden hemen hemen hep aynı yanıtı aldı: "Bırak sakatları, Türkiye'de sağlamların eğitiminde bile zorluk çekiyoruz. Hem siz de körsünüz. Ne yazık ki size bu alanda verecek görev yok."

En son çare olarak zamanın ileri görüşlü, aydın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ile bir görüşme sağlayarak kendisini tanıtıp, göreve hazır olduğunu belirtti.

Bu görüşmeden sonra artık Mithat Enç' in hayatında hizmet evresi başlıyordu. 1940 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü' ne "Marazi Ruhiyat" dersleri vermek üzere atandı ve Cumhuriyete kanat geren öğretmenler yetiştirmeye başladı.

1942’ de İngilizce öğretmeni Sabahat Çanakkaleli ile evlendi ve büyüğü kız küçüğü oğlan iki çocukları dünyaya geldi.

1950’ de özürlü çocuklar için okullar açmakla görevlendirildi ve 1951 yılında Türkiye’ de ilk körler okulunu kurdu. Bu okula ek görevle Müdür olarak atanarak beş yıl süreyle bu göreve devam etti.

1952 yılında özürlü çocukların eğitimi için eleman yetiştirilmek üzere Gazi Eğitim Enstitüsü’ nde Özel Eğitim Şubesini kurmakla görevlendirildi ve bu şubenin üç yıl süreyle başkanlığını yaptı.

1956 yılında Ford Vakfı bursu ile Illinois Üniversitesi' nde doktora çalışmaları için ailesi ile birlikte ABD’ ye giderek 1958 de Ph.D derecesini aldı. Aynı üniversitede kendisine önerilen pozisyonları geri çevirerek yurda döndü.

Aynı yıl Gazi Eğitim Enstitüsü' ndeki görevine ilaveten, ek görevle Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi' nin kurulmasını gerçekleştirmek için Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanlığına atandı. 1960 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, 1960-61 yıllarında Milli Birlik Komitesi Eğitim Danışmanlığına seçildi. Aynı yıllarda ek olarak Sosyal Hizmetler Akademisi’ nde öğretim üyeliği görevlerini aldı.

1968 yılında Doçentlik sanını kazanarak Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim bölümünü kurmakla görevlendirildi ve Bölüm Başkanlığına atandı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi ve Sosyal Hizmetler Akademisinde öğretim üyeliği görevlerine de devam etti.

Türkiye'de ilk kez yetişkin körlerin rehabilitasyonu ve körlüğün engellenmesi amacına yönelik Altı Nokta ve Türkiye Körler Vakfı'nı kurarak bu sivil toplum örgütlerini uluslararası platformlara taşıyıp yurtiçinde ve yurtdışında temsil etti.

Otuzyedi yıl boyunca kendisini adadığı özel eğitim alanından 1977 yılında profesörlük tezine hazırlanırken yaş sınırı yasası gereğince emekli oldu ve eşi ile birlikte Ankara'dan ayrılarak Yalova yakınlarında ki evlerine yerleştiler.

Mithat Enç emeklilik yıllarında da boş durmayarak pekçok kitap ve bilimsel makale yazdı ve bilimsel toplantılara katıldı.

1985 yılında bir trafik kazasında eşini yitirdikten sonrada Yalova' da yaşamaya devam etti. 1990 yılı başında karaciğer kanseri teşhisi konulan rahatsızlığı sürecinde bile yardımcılarının desteği ile Yalova’ da kendi evinde yaşamak ve kendi evinde ölmek özgürlüğünü ısrarla uyguladı.

12 Kasım 1991' de aramızdan ayrıldığı gün "Mithat Enç Artık Görmüyor" diye yazmıştı bir gazeteci-yazar. Evet yurdumuzda yepyeni bir alanda her türlü zihinsel ve bedensel engelliye eğitim alma, iş alanı yaratma, rehabilitasyon ve topluma kazandırma girişimlerinde ışık getiren Mithat Enç artık görmüyordu.

Mithat Enç bunca yoğun geçen öğretim ve yönetim görevleri arasında mesleği ile ilgili pekçok telif ve çeviri eser vermiş, gazetelerde makalaleri yayımlanmıştır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

--Ruh Sağlığı Bilgisi

--Eğitim Psikolojisi - ortak yazar

--Körlerin Psikolojisi ve Eğitimi

--Üstün Beyin Gücü, Gelişim, Uyum ve Eğitimleri

--Görme Özürlüler

--Özel Eğitime Giriş - ortak yazar

--Ruh Bilim Terimleri Sözlüğü

--Tenasül Psikolojisi Freud'dan çeviri

--Allahaısmarladık Mr. Chips - çeviri

--Mikrop Avcıları - çeviri

--Çocuklarda Yemek Yeme Sorunları

--Çocuklarda Korku, Uyku ve Abdest Kontrolü Sorunları

--Bitmeyen Gece - otobiyografi

            --Uzun Çarşının Uluları