Nefes. Core Aktivasyonu.

Natural Omurga-Optimal Başlama konumunun bulunması.

Lumbo Pelvic Stabilizasyonu.

Hareketler;

Marching: 4-6 tekrar,

Toe Taps, 4-6 tekrar,

Round Back Bridging 4-6 tekrar,

Pelvic Clock 4-6 tekrar,

Single Leg Circles 6-8 tekrar,

Single Leg Stretch 6-8 tekrar,

Arm Series 6-8 tekrar,

Stretching.

Ders tekrarı 5 dakika

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Omurganın güçlendirilmesi ve Mobilizasyonu,

Scapular Stabilizasyon ve Mobilizasyon,

Esneme.

Hareketler;

The Hundred Preparation 5 tekrar,

Single Straight Leg Stretch 6-8 tekrar,

The Roll Up 2 tekrar,

Spine Stretch Forward 4-8 tekrar,

Spine Stretch Side-Her yöne 4 tekrar,

Shoulder Series 4-6 tekrar,

Ders Tekrarı 5 dk.

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Nefes,

Hizalanmanın Düzeltilmesi,

Abdominal Çalışma,

Esneme.

Hareketler;

Flat Back Bridging, Düz Sırt Köprüsü 4 tekrar,

Typ Writer (Daktilo Kalça) ; Hip Dips (Kalça Kaldırma) ; Figure Eight (Sekiz Şekli) 4 tekrar,

Angels in the Snow (Kar Melekleri) 4 tekrar,

Pelvic Clok 4 tekrar,

Krees to Chest (Dizler Göğse) 4 tekrar,

Criss Cross 8 tekrar,

Ders Tekrarı 5 dk.

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Konsantrasyon, kontrol, merkezleme, rahatlama.

Hareketler;

Standing Abdominal Workout 6-8 tekrar,

Sise Leg and Oblique Series 6-8 tekrar,

Kneeling Hip Flexor Stretch (Diz Üstünde) 4 tekrar,

Half Straddle (Yan Ata Binme) 2 tekrar,

Full Straddle (Tam Ata Binme) 2 tekrar,

Ders Tekrarı 5 dk.

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Kesinlik.

Dengeli kas gelişimi,

RitmaAkıcılık,

Rahatlama.

Hareketler,

The Saw 4-6 tekrar,

Torso Twist (Torsoyu Döndürme) 4-6 tekrar,

Side Series 8-10 tekrar,

Prone Arm Reaches (Yüz Üstü Kollar İleri) 4-6 tekrar,

Mini Swan (mini kuğu) 4-6 tekrar,

Swimming 4-6 tekrar,

Sternum Drop 4-6 tekrar,

Ders tekrarı 5 dk..

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Pelvic stabilite, kesinlik, dengeli kas gelişimi, Stretching.

Hareketler;

Double Leg Kicks 4-6 tekrar,

Double Leg Circles 4-6 tekrar,

Twist Side 4-6 tekrar,

Side Leg Bicyle 6-8 tekrar

Cat Cow 4 tekrar,

Ders tekrarı 5 dk..

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Ritm-Akıcılık, tüm vücudun hareket etmesi, rahatlama.

Hareketler;

Abdominal Series 8-10 tekrar,

Teleskop Kollar 4-6 tekrar,

Pinwheel (Fırıldak) 4 tekrar,

Sternum Drop 4 tekrar,

 Ders tekrarı 5 dk.,

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Abdominal güçlenme, merkez kontrolü geliştirmek, pelvis stabilizasyonu geliştirmek, esneme.

Hareketler;

Shoulder Bridge 4 tekrar,

Twist Side 6 tekrar,

Torso Twist 4 tekrar,

Child’s Pose

Ders Tekrarı 5 dk..

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Kontroloji, hizalanma çalışması, gevşetici çalışma.

Hareketler;

Core Bölge hareketleri 8-10 tekrar,

Side Series 8-10 tekrar,

Arm Series 8-10 tekrar,

Ders Tekrarı 5 dk..

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Sırtüstü pozisyonda karın kalça bacak çalışma tekrar serileri 8-10 tekrar,

Gevşeme Hareketleri,

Ders Tekrarı 5 dk.

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Yüzüstü yan pozisyonlar tekrar serileri 8-10 tekrar.

Rahatlama,

Ders Tekrarı 5 dk.

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Ayakta karın kalça bacak çalışma tekrar serileri 8-10 tekrar.

Sırt Kol Omuz Çalışma tekrar serileri

Esneme,

Ders tekrarı 5 dk..

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın

Tüm vücut aktivasyonu ile tekrar çalışmaları 8-10 tekrar,

Rahatlama Hareketleri,

Ders tekrarı 5 dk..

Eğitim içeriğine erişmek için tıklayın