Çeşitli kavramlarla engelliliğe bakış ve sakatlık ve engellilik tanımları: Sakat mı? Özürlü mü? Engelli mi?

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Sakatlık modelleri: Tıbbi ve sosyal modelin kökenleri.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Sakatlığın toplumdaki algısına tarihsel bir bakış: Orta çağdan sanayi devrimine, savaşlardan teknolojik dönüşüme.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Sakatların engellilik algısıyla toplumun algısı arasındaki farklar.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Sosyal ve tıbbi modele bir alternatif; embodiment cisimleştirme.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Sağlamcılık ve kanıksanmış sağlamcılık kavramlarına bir bakış.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Normalliğin inşası.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Bir kimlik olarak sakatlık kavramı.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Edebiyatta sakatlık.

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Körlük bir karakteristik mi, çaresizlik mi?

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Bir aktivist olarak Şükrü Sürmen, sakatlığa bakışı. (Ilgın Aydınoğlu)

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Bir aktivist olarak İrving Kenneth Zola, Sakatlık alanındaki çalışmaları. (Gülsüme Şenocak)

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Bir aktivist olarak Paul Kenneth Longmore, sakatlık çalışmalarına katkıları. (Canan Çam Yücel)

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Bir aktivist olarak Ronald McCallum, sakatlık alanına katkıları. (Betül Ateş)

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın

Cumhuriyet sonrası Türkiye’deki sakat hareketinin değerlendirilmesi. (Mehmet Emin Demirci)

Eğitim kaydını dinlemek için tıklayın