Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan araştırma verilerine göre nüfusun %6.9’unu engelliler oluşturmaktadır. Sağlıklı bir engelli veri tabanının bulunmaması ve engelli nüfusun idari kayıtlar üzerinden tespit edilmesi ile uluslararası istatistikler birlikte değerlendirildiğinde bu oranın asgari %10 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına sunmuş olduğu tüm ürün ve hizmetlerin, eşitlik ilkesi gereğince vatandaşlarının farklılıkları göz önünde bulundurularak, evrensel tasarım ilkesine uygun, kapsayıcı ve bütünleşik bir anlayış ile erişilebilir olarak sunulması esastır.

Fakat, ülkemizde kamu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde erişilebilirlik standartlarına uygunluk şartı aranmadığı için açık alanlar, yol ve kaldırımlar, bina ve eklentileri, sosyal donatı alanları ve kent mobilyaları, park ve oyun alanları, spor tesisleri, internet siteleri ve mobil uygulamaları ile daha pek çok ürün ve hizmet engelliler için erişilebilir değildir. Kamu; erişilebilirlik standartlarına uygunluk şartı aramadan sunduğu bu ürün ve hizmetleri, tekrar ek mali kaynak harcayarak engelliler için erişilebilir hale getirmek amacıyla çalışma yapmaktadır. Bu da kamu kaynağının etkinliğini ve verimliliğini düşürmektedir.

Oysa ABD’de 1973’lü yıllarda başlayan erişilebilirlik düzenlemeleri mevzuat çalışmaları, Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından kabul edilen Avrupa Erişilebilirlik Yasası kamu tarafından temin ve tedarik edilecek olan tüm mal ve hizmetlerin erişilebilirlik standartlarına uygun olma şartı aramaktadır. Böylece kamu tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden, bütün vatandaşlar eşit ve erişilebilir olarak faydalanabilmekte, engelliler için erişilebilirlik düzenlemeleri yapmak amacıyla kamu kaynağı kullanılmasına da ihtiyaç duyulmamaktadır.

Anayasamızın 10’uncu Maddesi, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 9’uncu Maddesi, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 7’inci Maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin esasen erişilebilir olması şarttır. Ancak, engelliler için mevzuatta var olan erişilebilirlik düzenlemeleri genel bir mahiyette şart koşulmadığı için uygulamaya geçememektedir.

Bu bağlamda; tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı nitelikte olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12’nci Maddesinde değişiklik yapılarak, temin ve tedarik edilecek tüm ürün ve hizmetler ile inşaat ve yapı işlerinin erişilebilirlik standartlarına uygun olarak yapılması için ihaleye çıkmaları ya da doğrudan temin gerçekleştirmeleri zorunlu hale getirilmelidir. Erişilebilirlik standartları ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü ve uluslararası kuruluşların standartları da mevcuttur.

          4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yapılacak bu değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetler ile inşaat ve yapı işleri engelliler için erişilebilir olarak gerçekleşecektir. Ve hizmet sunumundan sonra erişilebilirlik düzenlemeleri için ilave kamu kaynağı kullanılmayacağından, kamu kaynağı etkin ve verimli bir biçimde kullanılmış olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Siz de sivil toplum örgütü olarak; eşit ve erişilebilir bir Türkiye için kampanyamıza destek olmak isterseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıda bulunan formu doldurunuz.

https://forms.gle/EVTpN8GeK6sB3Un87

 

İmzacı Sivil Toplum Örgütleri:

 

 1. Afyon Otizm Derneği
 2. Afyon Otizm Derneği
 3. Aktif Görme Engelliler Derneği
 4. ALS-MENH Derneği
 5. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi
 6. Altı Nokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi
 7. Altı Nokta Körler Derneği Gaziantep Şubesi
 8. Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi
 9. Altı Nokta Körler Derneği Uşak Şubesi
 10. Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı
 11. Antalya Bisiklet Festivali Derneği
 12. Bakırköy Görme Engelliler Sanat ve Spor Derneği
 13. Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği
 14. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği
 15. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği
 16. Bir Damla Kan Talasemi Derneği
 17. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği
 18. Buca Engelliler Derneği
 19. Bursa Down Kardeşliği Derneği
 20. Bursa Otizmli Bireyler İle Anneleri Yardımlaşma Derneği
 21. Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği
 22. Duchenne Kas Hastalığı İle Mücadele Derneği
 23. Engelim Olmayın Derneği
 24. Engellenmemek İçin Mücadeleye Devam Platformu
 25. Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı
 26. Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası
 27. Engelsiz Eğitim Sen Gaziantep İl Temsilciliği
 28. Engelsiz Eğitim Sen Isparta Temsilciği
 29. Engelsiz Eğitim Sen İzmir Temsilciliği
 30. Engelsiz Eğitim Sen Kayseri İl Temsilciliği
 31. Engelsiz Erişim Derneği
 32. Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası
 33. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği
 34. Eş Pedal Derneği
 35. Evrensel Görme Özürlüler Derneği
 36. Gaziantep Mithat Enç Körler Spor Kulübü Derneği
 37. Görme Özürlüler Derneği
 38. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği
 39. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği  Gaziantep İl Temsilciliği
 40. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği Ankara İl Temsilciliği
 41. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği Burdur İl Temsilciliği
 42. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği Eskişehir İl Temsilciliği
 43. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği İstanbul İl Temsilciliği
 44. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği İzmir İl Temsilciliği
 45. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği Kayseri İl Temsilciliği
 46. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği Konya İl Temsilciliği
 47. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği Sivas İl Temsilciliği
 48. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği Tekirdağ İl Temsilciliği
 49. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği Tokat İl Temsilciliği
 50. Herkes İçin Turizm Derneği
 51. Isparta İl Engelliler Meclisi
 52. Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
 53. İstanbul Otizm Derneği
 54. İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği
 55. İstanbul Özel Gereksinimlileri Destekleme Derneği
 56. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
 57. İzmir Anadolu Engelliler Derneği
 58. Karasu Tüm Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 59. Kayseri İl Engelliler Meclisi
 60. Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 61. Kocaeli Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Bireyler Derneği
 62. Körler ve Gönüllüler Derneği
 63. Köyceğiz Engelliler Derneği
 64. Muğla Engelliler Derneği
 65. Otizm Dernekleri Federasyonu
 66. Özel Çocuklar Eğitim Derneği
 67. Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
 68. Özel Gereksinimli Bireylere Danışmanlık Derneği
 69. Sağlık Hizmetleri Sendikası
 70. Samsun 1919 Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 71. SEPARİNDER
 72. Sesli Betimleme Derneği
 73. SMA Hastalığı İle Mücadele Derneği
 74. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 75. Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği
 76. Şanlıurfa Özel Bireyleri Destekleme Eğitim ve Dayanışma Derneği
 77. Turkuaz Engelliler Eğitim  Sanat ve Spor Derneği
 78. Türkiye Don Sendromu Derneği
 79. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
 80. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
 81. Türkiye Körler Federasyonu
 82. Türkiye Spina Bifida Derneği