Bilindiği gibi YSK ile Derneğimiz arasında yürütülen yazışmalar sonucunda; Yüksek Seçim Kurulunca;  görme engellilerin 31.03.2019 günü yapılacak olan Yerel ve Mahalli İdareler Seçimlerinde yanlarında getirecekleri oy pusulası şablonu ile oy kullanabilecekleri; ancak, bu şablonların YSK tarafından bastırılmayacağına karar verilmiştir. Bu aşamada, söz konusu şablonların bastırılması ve dağıtımına ilişkin mali bir yük ortaya çıkmaktadır.
Engelsiz Erişim Derneği tarafından oy pusulası şablonlarının tasarımı hazırlanmış olmakla birlikte, 31.03.2019 günü yapılacak olan Yerel ve Mahalli İdareler Seçimlerinde, en az 4 (Dört) adet farklı oy pusulası şablonuna ihtiyaç duyulacağından ve söz konusu şablon bedeli, bir kişi için, gönderim ücreti hariç 5 (Beş) TL olarak belirlendiğinden, derneğimiz oluşan maliyet bütünü ve olası talep edilen şablon sayısının yüksek seyretmesi durumunda, bu maliyeti tek başına karşılayacak boyutta bir bütçeye sahip değildir.
Derneğimiz sponsor arama girişimlerini sürdürmektedir. Ancak sponsor bulunamaması halinde, ücretsiz gönderim yapılamayacağı ön görülmektedir. Bu nedenle, oy pusulası şablonu talebinde bulunmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının; söz konusu şablonların basım ve ulaşım süreleri de dikkate alınarak; en geç 28.02.2019 günü saat: 23:59’a kadar; Engelsiz Erişim Derneği’nin mail@engelsizerisim.com e-posta adresine, Kuruluş adı, Kuruluş Yöneticisi adı ve soyadı, kaç adet şablon talep edildiği ve talep edilen oy pusulası şablonlarının gönderilmesinin istendiği adres ve telefon bilgilerini içeren bir ileti göndermeleri rica olunur.
Saygılarımızla.