2005 Yılında çıkarılan Engelliler Hakkında Kanunda erişilebilirliğin tamamlanması için 7 yıl verilmiş olmasına rağmen, erişilebilirlik önlemleri haksız gerekçeler ile sürekli ertelenmiştir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Torba Yasada pandemi gerekçesi ile bir kez daha 3 yıl erteleme amaçlanmıştır. Bu erteleme, koltuk sayısı 9’dan fazla olan toplu ulaşım araçları, şehirlerarası otobüsler, turizm taşımacılığı araçları ve gemiler ile ilgilidir. Biz bu yasa teklifinin yasalaşmasını kabul etmiyoruz. Engelliler için erişilebilirlik, eğitimden sağlık hizmetlerine erişim, bağımsız yaşama ve toplumsal hayata katılım için olmazsa olmaz bir ön koşuldur.

Yasa teklifi geri çekilsin.

#ErişilebilirlikÖteleniyor

Engelliler, engelli aileleri ve Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu üyeleri ile yasa teklifinin geri çekilmesini talep eden sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte yasa teklifinin TBMM’ye geleceği 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 15:00-17:00 arasında Twitter’dayız.

Yasa teklifinin geri çekilmesi için hep birlikte #ErişilebilirlikÖteleniyor Diyoruz.