2019 Selen Özel Bilgi Yarışması Şartnamesi

 

Birinci Bölüm:

İsim, Düzenleyen, Amaç, Konu ve Tanımlar

Madde 1: Yarışmanın Adı, Selen Özel Bilgi Yarışması’dır.

Madde 2: Düzenleyen, Engelsiz Erişim Derneği’dir.

Amaç:

Madde 3: Selen Özel Bilgi Yarışması, Kişiler arasında bilgi alış verişinde bulunurken, bir yandan birlikteliği ve kaynaşmayı sağlamak, bir yandan da eğlenmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Yarışmanın sunumundan puanlamasına kadar tüm aşamalarında, evrensel tasarım ilkesi doğrultusunda en erişilebilir çözümlerin ortaya konması esas alınmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Madde 4: Bu etkinlik, 16 kategoride çoktan seçmeli ve tek yanıtlı sorulardan oluşan, 4 oturumda gerçekleşecek bir bilgi yarışmasıdır.

Tanımlar

Madde 5: Bu şartnamede Geçen

 1. Yarışma: Selen Özel Bilgi Yarışmasını,
 2. Grup: Yarışmaya katılan ve 3 kişiden oluşan yarışmacı gruplarını,
 3. Oturum: Final hariç Her biri 10 asil soru ve eşitlik halinde yedek sorulardan oluşan, finalde ise 16 soru ve yedek sorulardan oluşan yarışma oturumlarını,
 4. Yarışma Bölümleri: Yarışmada her sorunun hazırlandığı ve toplam 16 adet olan soru kategorilerini,
 5. Yarışma Sekretaryası: Yarışmanın düzenleme sürecinde etkin görev alacak Engelsiz Erişim Derneği üyelerini,
 6. Yarışma Jürisi: Yarışma Sırasında Sorular, grupların aldığı puanlar ve benzeri konularda yetkili olacak kişileri,
 7. Masa görevlisi: Yarışma sırasında soruları yanıtlayan her grubun masasında bulunacak ve yanıtların bildirileceği görevlileri,
 8. Teknik görevli: Yarışma sürelerinin başlatılması, soruların powerpoint ile gösterilmesi gibi işlemleri gerçekleştiren görevlileri,
 9. Yarışma sunucusu: yarışma sunan kişileri,
 10. Yanıt kağıdı: çoktan seçmeli sorularda kullanılan, üzerinde dört adet boşluk bulunan ve boşlukların üzerinde Braille alfabesiyle A, B, C, D yazan cevap kağıdını,
 11. Evet kaşesi: yanıt kâğıdını işaretlemek üzere kullanılan ve kağıttaki boşluk içine sığacak büyüklükte olan kaşeyi ifade eder.

İkinci Bölüm:

Yarışma Oturum ve Bölümleri

Madde 6: Yarışma Oturumları:

 1. Yarışma 4 ana oturum biçiminde yapılır.
 2. Bunların ilk üçünde birinci ve ikinci olan gruplar belirlenir. Ortaya çıkacak olan 6 grup arasında dördüncü oturum olan final oturumu gerçekleştirilir.
 3. Oturumlarda gruplar arasında eşitlik olması durumunda yedek sorulara başvurulur.
 4. Yedek sorular, Ön eleme oturumlarında her oturum başında belirlenen, 16 kategori arasından sorulacak 10 soru dışında kalan altı kategoriden gene kura ile belirlenir. Eşitliğin bozulmasından sonra başka yedek soru sorulmaz ve o oturumun kazananı belli olmuş olur.
 5. 16  kategoride hazırlanan soruların bir oturum için tamamlanmış olması durumunda, eşitlik hala bozulmamışsa, diğer yedek sorular tek yanıt verilecek şekilde eşitlik bozulana dek sorulmaya devam edilir.
 6. Final oturumunda ise belirlenen 16 kategorinin tamamı yarışmacılara sorulur ve yedek sorular yanıtı tek yanıtlı olacak olan sorular arasından belirlenir. Sorular ilk 3 grubu belirlemek amacıyla eşitlik bozuluncaya dek sorulmaya devam eder.

Madde 7: Yarışma Bölümleri:

 1. Yarışma bölümleri; Bilişim, coğrafya, edebiyat, engellilik, kültür, psikoloji, Sesli soru, siyasal bilgiler, spor, tarih, matematik, fen bilimleri, felsefe, sesli betimleme, sanat ve güncel konularında soruları içermektedir.
 2. Her bir ön eleme oturumunda yukarıda bildirilen alanlardan, bir internet sitesi aracılığıyla belirlenen kurada çıkan sıralamaya göre 10 soru sorulacaktır. Final oturumunda ise bu kategorilerin tamamı sorulacaktır.
 3. Sorular ilk 3 turda çoktan seçmeli; final bölümünde ise soruya yanıtın direkt verilmesi şeklinde sorulur.
 4. Ayrıca yarışma süresince muhtelif zamanlarda "seyirciye sor" bölümü ile konuklara da çeşitli sorular sorulacaktır.

Üçüncü Bölüm:

Yarışmanın Yapılış Şekli:

Madde 8: Sorular ve Süreleri

 1. Yarışma sırasında gruplar birbirlerine eşit uzaklıkta, her bir grup kendi arasında tümleşebilecek şekilde yerleştirilir.
 2. Daha önceki maddelerde ifade edildiği üzere, ilk 3 oturumda 10 adet çoktan seçmeli soru sorulur. Bu soruların her biri için dört seçenek verilir ve yarışmacılardan doğru seçeneği bulması, yanıt kâğıdına işaretlemesi ve masa görevlisine bildirmesi istenir.
 3. Final oturumunda ise sorulan sorularla ilgili seçenek sunulmaz. Yarışmacıların doğru yanıtı soru için ayrılan süre içinde masa görevlisine söylemesi beklenir.
 4. Matematik soruları hariç olmak üzere her bir soru için yarışmacılara 40 saniye süre verilir. Bu süre sonunda doğru yanıtı vermeleri istenir. Matematik bölümü ile ilgili sorularda ise bu süre 60 saniyedir.

5.       Yanıtlama Süresi sunucu soru okumayı bitirip Teknik sorumlunun gong sesini çalmasıyla başlar. Her soru süre başlamadan önce sunucular tarafından iki kez okunur. Süre başladıktan sonra soru projeksiyon ekranından da kaldırılır ve yalnızca şıklar tekrarlanabilir. Sorunun anlaşılmaması veya tekrar okunması gibi talepler karşısında jüri masasının karar vermesi istenir.

Madde 9: Soruların Yanıtlanma Süreci:

 1. Her bir grubun yanında Engelsiz Erişim Derneği’nden bir görevli bulunur. Bu görevliler hiçbir şekilde yarışmacılara sorulan sorulara verilecek yanıtlar konusunda müdahil olmaz.
 2. Ayrıca her gruba, çoktan seçmeli soruları yanıtlamaları amacıyla, yanıtları işaretlemek için kullanılacak yanıt kaşesi, üzerinde dört seçeneğin Braille olarak yazdığı ve altta kaşe basmak üzere bir boşluk  bulunan yanıt kağıdından yeteri kadar verilir.
 3. Gruplar doğru olduğunu düşündükleri seçeneği  ya da yanıt hususunda emin olduktan sonra yanıtlarını, masalarındaki görevliye söylemek suretiyle yarışma güvenliğine katkı sağlamış olurlar. Buna ek olarak doğru olduğunu düşündükleri cevabı belirtmek için, yanıt kağıdındaki boşluklardan uygun olan kısma kaşelerini basarlar. Böylece Kaşedeki evet mührü, yanıt kâğıdındaki ilgili yanıtın altına basılmış olur.
 4. Çoktan seçmeli sorularda Sunucunun talimatıyla her bir grup daha önce kaşe basarak işaretledikleri yanıt kâğıtlarını, açıkça görülebilecek biçimde havaya kaldırır. Yanıt kâğıtlarında 2 yanıt işaretli olamaz. Bir yanlışlık olursa, yeni bir yanıt kâğıdı kullanılarak tekrar işaretleme yapılmalıdır.
 5. Görevli sunucular kendilerinden doğru yanıtı söylemelerini istediğinde her bir grubun kendi arasında belirlediği grup sözcüsü yanıt kâğıdında da işaretli olan doğru yanıtı söyler.
 6. Grup sözcüsünün doğru olarak bildirdiği yanıt ile öncesinde masa görevlisine bildirilen ve yanıt kâğıdı üzerine işaretlenen yanıtın aynı olması şarttır. Yanıtların birbirini tutmaması durumunda Masa görevlisinin kendisine bildirildiğini söylediği yanıt geçerlidir.
 7. Tek yanıtlı sorularda yanıt kâğıdı kullanılmaz. Bu tarz sorularda Masa görevlisine bildirilen ve salona söylenen yanıt aynı olmalıdır.
 8. Soru sonrası doğru yanıt ve puan alacak gruplarla ilgili son karar yarışma jürisine aittir.
 9. Herhangi bir soruya itiraz gelmesi durumunda, itirazın sonucu mevcut oturum içinde Ayça Balcı Güngör, Demet Budak ve Engin Yılmaz’dan oluşan Yarışma jürisi tarafından karara bağlanır. Yarışma jürisi, Soruyu İptal etme, yerine başka soru sorma veya sormama, Mevcut soruyla ilgili puan alacak ve alamayacak grupları belirleme yetkisine sahiptir.

Dördüncü Bölüm:

Yarışmaya Katılım Bilgileri:

Madde 10: Yarışma Gruplarının Oluşumu:

 1. Yarışmacılar kendi belirleyecekleri üçer kişilik gruplar halinde yarışmaya başvurabilirler.
 2. Bu üç kişinin ikisi engelli biri engelsiz olabilir. Ancak en az birinin görmeyen olmak üzere ikisinin engelli kişilerden oluşması şarttır.
 3. Yarışmacı olmak isteyenlerin üç kişiyi toparlayamamaları durumunda yapılacak tek kişilik başvurular Engelsiz Erişim Derneğince bir araya getirilerek grup oluşturulabilir.
 4. Aynı ya da farklı gruplarda üç kez üst üste kazanan kişi veya kişiler bir sonraki sene yarışmaya katılamaz, istemesi halinde soru ekibi ya da jüride yer alabilir.
 5. Yarışmaya daha önce başvurusunu yapıp, Son güne kadar katılamayacağını bildirmeyerek yarışmaya katılmayan grup üyeleri bir sonraki yıl yarışmaya katılamaz.
 6. Üç kişilik yarışma grubunun bir elemanı bile yarışma günü salonda hazır bulunmazsa, bu grup elenerek yerine yedek gruplardan ilki yarışmaya katılır.
 7. Yarışmaya katılan grup sayısı 21’i aştığı takdirde, daha sonra gelecek başvurular sıralanarak yedek statüsünde değerlendirilecek ve yedek grupların yarışmaya katılımı asil gruplardan bir grup tüm üyeleriyle yarışmaya katılmadığı takdirde başvuru sırasına göre gerçekleşecektir.
 8. Yarışmaya katılacak grup sayısı ortamın uygunluğuna göre daha sonra yarışma komitesince yeniden belirlenebilir.

Beşinci Bölüm:

Ön Eleme Oturumlarında Yarışacak Grupların Belirlenmesi

Madde 11: Ön eleme oturumlarında yarışacak gruplar yarışmanın yapılacağı günün sabahında kura ile belirlenir.

 1. Yarışmaya başvuran tüm grup sözcülerine haber verilerek yarışma sabahı saat 09.30’da belirlenen yarışma salonunda hazır bulunmaları istenir.
 2. Grup sözcülerinden isteyenler yarışma sabahı saat 09.30’da belirlenen yarışma salonunda hazır bulunarak kura çekilişine katılabilir. Katılmayan grup sözcüleri kura çekiliş sonuçlarını kabul etmiş sayılır.
 3. Yarışmaya katılan grup sayısına göre 3 ön eleme oturumunda eşit sayıda grup yer alacak şekilde kura çekimi yapılır.
 4. Eğer katılan grup sayısı eşit biçimde üçe bölünemiyorsa, birinci ve ikinci ön eleme oturumlarında 1 fazla grubun yer alması sağlanır.
 5. Kura Çekiminin Ardından grup sözcülerine çoktan seçmeli sorularda kullanılacak yanıt kâğıtlarında nasıl işaretleme yapacakları konusunda mini bir eğitim verilir.

Altıncı Bölüm:

Yarışma Takvimi, Sekretarya, Jüri ve Ödüller:

Madde 12: Takvim:

 1. Yarışma, 20.04.2019 Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
 2. Saat 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
 3. Yarışma başvuruları: 20 Mart-20 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Madde 13: Yarışma Sekretaryası ve ileti adresi aşağıdaki gibidir:

Madde 14: Yarışma Jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 • Ayça Balcı Güngör,
 • Demet Budak,
 • Engin Yılmaz.

Madde 12: Ödüller:

1.      Birinci, İkinci ve Üçüncü olan grup üyelerine verilecek ödüller önümüzdeki günler içinde bildirilecektir.

2        Seyirciye Sor Ödülleri daha sonra belirlenecektir.