Dil ve konuşmaya dair yeti kaybı, sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı

edinme ve iletişimdeki güçlüklerin bireyin eğitim performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur. Konuşma, hoş olmayan bir sesle ve bireyin yaşına uygun olmayan veya anlaşılmayan bir şekilde yapılır, dolayısıyla normalden çok farklılık gösterir ve dikkati konuşana çeker ise genellikle engelli konuşma olarak kabul edilir. Dil ve konuşmaya dair yeti kaybı  konusunda başvurulacak kişinin, mutlaka yetkin ve lisanslı bir uzman olmasına dikkat edilmelidir.

 

Dil ve konuşmaya dair yeti kaybının türleri ve konuşma engelinin nedenleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

 

http://www.ozemegitim.com.tr/

 

Dil ve konuşma terapisti kimdir, ne iş yapar, hizmet alanları nelerdir, dil ve konuşmaya dair yeti kayıplarının tespiti halinde erken müdahale neden önemlidir ve dil ve konuşmaya dair yeti kaybının türleri nelerdir konularında ayrıntılı bilgi için:

 

http://www.konusmaterapistim.com/tr/icerik/53/dil-ve-konusma-terapisti-kimdir-ne-is-yapar

 

adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, dil ve konuşmaya dair yeti kayıplarında tedavi, çocuklarda dil gelişiminin aşamaları, çocuklarda dil gelişimi için doğru

ebeveyn tutumları, Down Sendromlu çocuklarda görülen konuşma problemleri, yetişkinlerde kekemelik, otizmli çocukların konuşma gelişimi, işitme engelli

çocuklarda konuşma terapisi, çocuğu kekeleyen ebeveynlere öneriler ve buna benzer pek çok konuda yazılmış yazı ve makalelere de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://konusmaterapi.com/kategori/makaleler 

 

Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği

 

Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği, dil ve konuşmaya dair yeti kaybı  alanında uluslararası kriterlere uygun olarak eğitim almış olan kişilerin oluşturduğu

bir meslek derneğidir. Derneğin amacı, bu meslek dalının halka en yararlı ve etik bir biçimde icra edilmesini sağlamak, dil ve konuşmaya dair yeti kayıpları konusunda

halkı ve diğer uzmanları bilgilendirmek ve dil ve konuşmaya dair yeti kaybının  tanı ve tedavisi için yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmektir.

 

Adres: Ümit Mahallesi, 2539. Sokak, No: 48 Çankaya-Ankara

 

Telefon: 0 312 235 15 05

 

E-posta:

info@dkbud.org

 

Web:

http://www.tdktd.org/ 

 

Adım Psikoloji Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi

 

Çocuk, ergen ve yetişkinlerde dil ve konuşmaya dair yeti kaybı alanında hizmet veren bir danışmanlık merkezidir.

 

Adres: İnönü Caddesi, Gül Apartmanı, No: 3 Daire: 3 Kozyatağı-İstanbul.

 

Tel: 0 216 386 70 92

 

E-posta:

bilgi@adimdanismanlik.com

 

Web:

http://www.adimdanismanlik.com/  

 

Andikom Ankara Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi

 

Deneyimli uzman dil ve konuşma terapistleri ve patologlarından oluşan ekibiyle, Ankara’da hizmet veren bir kurumdur.

 

Adres: Ümit Mahallesi, 2539. Sokak, No: 48/1 Çankaya-Ankara

 

Telefon: 0 312 236 64 66

 

E-posta:

info@andikom.com.tr

 

Web:

http://www.andikom.com.tr/index.html 

 

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Merkezin amaçları şunlardır:

 

1 Dil ve konuşmaya dair yeti kaybı nedeniyle merkeze başvuran ya da sevk edilen vakaları değerlendirmek, bireysel ya da gruplar halinde dil ve konuşma terapisi programları düzenlemek, bu programları uygulayarak dil ve konuşma terapisi yapmak, vakaların, özelliğine göre dil ve konuşmaya dair yeti kaybının boyutları hakkında kişiye

ya da yakınlarına danışmanlık yapmak,

 

2 Verilen hizmetlerin ve uygulama programlarının etkilerini değerlendirmek üzere araştırmalar yapmak.

 

3 Dil ve konuşmaya dair yeti kaybının nedenleri, türleri ve giderilmesi konularında, Türk Dili’nin özellikleri ve çocuklarda Türkçe’nin gelişim aşamalarını

ortaya çıkartmaya yönelik temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak

 

4 Yapılan araştırmalar çerçevesinde dil ve konuşmaya dair yeti kayıplarının giderilebilmesi için terapi programları geliştirmek.

 

5 Dil ve konuşmaya dair yeti kaybı veya terapisi alanında çalışan terapistlere, araştırmacılara ve bu alanda eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulama

alanı yaratmak, onlara danışmanlık yapmak.

 

6 Dil ve konuşmaya dair yeti kaybı ve terapisi alanlarında kurslar, seminerler  düzenlemek.

 

7 Dil ve konuşmaya dair yeti kaybı olan bireylerin yakınlarına yönelik eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

 

8 Dil ve konuşmaya dair yeti kaybı olan bireylerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını araştırmak ve bu kaynakların kullanılmasında danışmanlık yapmak, bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

Adres: Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM)

 

Telefon: 0 222 335 05 80

 

E-posta:

dilkom@anadolu.edu.tr

 

Web: dilkom.anadolu.edu.tr