Ankara da Sesli Otobüs Süreci

 

Bizler Ankara da yaşayan görme engelli gençleriz.

Amacımız: bizim dışımızda tamamen çevresel faktörlerden kaynaklanan  bizi engelleyen durumları ve tamamen bizim kontrolümüz dışında tezahür eden eğitim, iletişim,ulaşım… gibi erişim haklarımızı kısıtlayan, bizi ötekileştiren kısacası üzerimize giydirilen engel kavramını ve onun nedenlerini değiştirmek ve yok etmektir.

 

Bu mücadelede felsefemizin temelini oluşturan tek sınır hayal gücümüzün bittiği yerdir

anlayışı şiarımız olmuştur.

 En önemli erişim alanlarımızdan birisi ulaşımdır

 Bu nedenle bizler görme engellilerin otobüsleri sesli kullanım hakları için bir proje geliştirdik.

 

Bu amaçla öncelikle bu projeyi İstanbul da başarıyla gerçekleştiren Engelsiz Erişim Gurubu ile iletişim kurduk.

Daha sonra İİETT de bu proje ile ilgilenen Sayın Abdullah Önder Türkoğlu ile iletişime geçtik.

Bu kısa veri toplama ve strateji belirlemeden sonra

14-05-2009 Perşembe günü EGO Satın Alma Daire Başkanı Sayın Yahya Güler ve EGO da Otobüslerden sorumlu müdür olan Sayın Nurettin Güler Bey ile görüştük.

Onların yönlendirmeleriyle 20-05-2009 Çarşamba gününe EGO Otobüs Daire Başkanı Sayın Ömer Koca dan randevu aldık.

Ömer Bey bizden bu konuyla ilgili teknik şartname istedi

Sunduğumuz ve aşağıda okuyacağınız dilekçemiz, şartname olarak 21-05-2009 Perşembe günü

Ömer Beyin talimatıyla EGO nun yürüttüğü,

Akıllı durak projesinin teknik şartnamesine eklendi.

 

Bu ve benzeri projelerde yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz.

Unutulmamalıdır ki dün erkendi yarın çok geç kalınabilir

Bu nedenle bugün zihin ve emeklerimizi birleştirerek bütün engelleri yenelim.

 

 

                                 Engelsiz Erişim Grubu Ankara Aktivistleri

 

     Burak Sarı      Abdullah Rıza Tuzlu      Muharrem İşık      Ahmet Sağın

 

 

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

sayın ego otobüs daire başkanı            Ömer Koca beyin dikkatine ben Ankara  yaşayan ve ulaşımını belediye,  halk otobüsleri ile sağlayan yüzlerce görme engelliden biriyim. Öncelikle sizlerin belediyeye ait  otobüsleri ücretsiz kullanabilmemizi sağlayan düzenlemeler gerçekleştirmenizden dolayı büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ancak belediye ve halk otobüslerinin kullanılmasında hala çeşitli erişilebilirlik problemleri yaşamakta olduğumuzu dile getirmek amacıyla bu dilekçeyi kaleme alıyorum. Yaşadığımız ulaşım sorunlarını 2 başlık altında inceleyebiliriz: otobüslerin içinde yaşanan sorunlar ve duraklarda yaşanan sorunlar. 1. Otobüslerde yaşanan sorunlar: Benim gibi tüm görme engelli arkadaşlarım bir otobüse bindiğinde ineceği durağın hangisi olduğunu bilememektedir. Bu nedenle bizler otobüse bindiğimizde ya otobüs şoföründen ya da diğer yolculardan yardım istemek zorunda kalmaktayız. Ancak böyle zamanlarda yolcuların da söz konusu durağı bilmemesi, ya da otobüs şoförünün bizlere ineceğimiz durağı söylemeyi unutması gibi durumlarla karşılaşmamız sebebiyle çoğu zaman ineceğimiz durakları geçip başka duraklarda inmek zorunda kaldığımız olaylar yaşamaktayız. Bu da hem zaman hem iş kaybına sebep olduğu gibi görme engellilerin psikolojik olarak da rencide olmalarına ve kendine güvenlerini zaman zaman yitirmelerine neden olmaktadır.

Yaşanan bu sorunların otobüslere bir sesli uyarı sistemi koyularak çözümlenmesi bizler için son derece yararlı olacaktır. Böyle bir sistem için en köklü çözüm son dönemde büyük gelişmeler kaydeden GPS teknolojisinin bu alanda kullanılmasıdır. GPS yardımıyla tüm durakların yeri belirlenerek otobüsler durağa belli bir mesafeye kadar yaklaştığında otobüsteki yolcuların sesli olarak uyarılması sağlanabilir. Böyle bir sistem bugüne kadar otobüslere sesli uyarı sistemlerinin konulmasındaki güçlüklerin bir çoğunu ya da tamamını ortadan kaldıracağı için nihai çözüm olarak düşünülmesi gereken bir husustur. Ancak gerek maliyet gerekse teknik alt yapının bu sistemin uygulanmasını geciktireceği düşünülürse, GPS sistemi geliştirilinceye dek bugünkü otobüslerde yaşadığımız maduriyetimizin giderilmesi amacıyla aşağıdaki yollar düşünülebilir:

A) Otobüslere bir mikrofon sisteminin yerleştirilmesi ve şoförün her durağa gelmeden önce gelecek durağın ismini bu mikrofondan duyurması.

B) Otobüslere metro ve tranvaylardakine benzer bir sistem yerleştirilerek şoförün her düğmeye bastığında gelecek durağın otomatik olarak söylenmesi. O güzergaha giden otobüslerin zaman içinde değişmesine karşılık bu otomatik söyleme sisteminin otobüslere takılabilecek kaset ya da benzeri sistemlerde saklanarak o güzergaha koyulan otobüslere kolayca takılabilmesinin sağlanması.

C) Eğer şu an için buna benzer teknik düzenlemeler yapılamıyorsa, şimdilik otobüs şoförlerimize bir eğitim verilerek her durak öncesinde o durağın hangisi olduğunun yolculara duyrulmasının sağlanması. Burada açıkça görülebileceği gibi amacım, ister GPS benzeri yüksek teknolojinin yardımıyla, ister birebir insan ilişkisine dayalı sistemlerle olsun, otobüs içinde kimseye muhtaç olmadan istediğim yere engelsiz erişim hakkımın sağlanması için önerilerde bulunmaktır.

2. Duraklarda yaşanan sorunlar: bir görme engelli olarak otobüs duraklarına gittiğimizde malesef çoğu zaman bineceğimiz otobüsü kaçırmaktayız. Durakta bekleyen diğer yolcuların da başka yerlere gitmeleri nedeniyle insanlara soru sorarak bineceğimiz otobüsün hangisi olduğunu öğrenmek daha da zor ve sağlıksız bir yöntem olmaktadır. Ayrıca kimi zaman da duraklar boş olduğu için otobüsler durakta durmadan geçip gidebilmektedir. Bu konu otobüslerde yaşanan sorunlarımızdan çok daha ciddi zorluklar karşımıza çıkarmaktadır.

Bu sorunun çözümü için de en basit biçimde otobüslerin dış kısmına bir ses sistemi yerleştirilerek otobüsün her kapısı açıldığında nereye gittiğinin durakta bekleyenlere otomatik olarak söylenmesi sağlanabilir.

Bunun yanında yine GPS teknolojisi kullanılarak otobüsler durağa yaklaşırken hangi otobüsün ne kadar zamanda durakta olacağı sesli ve görüntülü olarak durakta bekleyenlere duyurulabilir.

Son olarak, duraklara bir numaratör yerleştirilebilir ve durakta bekleyen kişinin istediği otobüsün numarasını bu numaratöre girmesini takiben, numarası belirtilen otobüs durağa yaklaştığında ya da geldiğinde duraktaki kişi sesli olarak uyarılabilir.

Bizler toplumda ve fiziksel çevredeki engellerin ortadan kaldırılması halinde görmemenin bir engel olmayacağına inanıyoruz. Bu amaçla da ego genel müdürlüğü olarak sizlerin ulaşımdaki engellerimizi ortadan kaldırarak engelsiz erişim hakkımıza ulaşmamızda önemli bir adım atabileceğinizi düşünüyoruz. Amacımız hayatımızı toplumdaki her fert kadar özgür ve başkalarına muhtaç olmadan, fırsat eşitliğine dayalı ollarak engelsiz biçimde devam ettirebilmektir. Bu nedenle yukarıda bahsettiğim sorunlarımıza ve çözüm önerilerimize gereken ilgi ve dikkati göstereceğinize inanıyor, otobüs ve durakların daha erişilebilir hale getirilmesi için gereken düzenlemelerin bir an önce yapılmasını saygılarımla arz ediyorum.