Kızılay Engelsiz, engelli bireylerin temel hak ve özgürlükleri insan onuruna yakışır şekilde kullanabilmesini destekler.

Engelli bireyler arasında gönüllülük duygusunun yaygınlaşmasına katkıda bulunur.

Tüm faaliyetlerde engelli bireylerin hayatın her alanında eşit koşullarda tam ve etkin katılımını sağlar.

Kızılay Engelsiz gönüllülerinin, Kızılay faaliyetlerinde gönüllü ve aktif görev almalarını teşvik eder.

Toplumda farklılıklara saygı göstermeye ve sosyal uyuma yönelik farkındalık oluşturur.

Engelli bireyleri toplum refahına katkı sunmaya teşvik eder.

İstihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesine, dezavantajlı grupların güçlenmesine ve gelişimine yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirir.

Engelli bireylerin becerilerinin ve yeteneklerinin toplumca tanınmasını teşvik eder.

Yürütülen sosyal hizmet ve gönüllülük faaliyetleri ile toplum için örnek oluşturur ve toplumda yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırır.

Faaliyetlerinde öncelikli olarak dezavantajlı birey ve gruplara odaklanır.

Şube tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetlere gönüllüleriyle destek verir ve aktif rol alır.

Sanat, spor gibi alanlarla ilgilenen engelli bireyleri destekler, kulüplerin faaliyetlerinde yer almasını planlar ve ampute / engelsiz spor kulüplerine katılımını destekler.

Kızılay Engelsiz gönüllüsü öğretmen ve üniversite öğrencileri aracılığı ile tespit edilen sosyoekonomik durumu düşük olan öğrencilere eğitim verilmesini sağlar.

Drama/tiyatro eğitimi ve sahnelenmesi etkinliklerini planlar ve gerçekleştirir.

Yerel ve ulusal kampanyalara destek verir ve bağışların arttırılması için faaliyetler yürütür.

Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Kamplara Kızılay Engelsiz gönüllülerinin katılımını sağlar.

Kızılay Engelsiz Kardeşliği: İl / ilçelerdeki diğer Kızılay Engelsiz teşkilatları ile her sene kardeşlik eşleşmeleri gerçekleştirerek etkinlikler organize eder.

Toplumda farkındalık ve gönüllülük duygusunun yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile üç aylık periyotlarda Kızılay Engelsiz teşkilatı faaliyetleri, şube başkanının bilgisi dâhilinde sorumlu olduğu bölgedeki tüm paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılır.

Çalışmalarımızla ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyen tüm katılımcıları standımıza bekliyoruz.

Engelsiz Erişim Derneği Twitter Zaman Akışı