İrlanda Engelliler Federasyonu

Sitesinden anlaşıldığı kadarıyla engellilerin daha çok istihdam ve çeşitli sektörler bazında haklarını savunan, yine bu alanda seminaerler düzenleyen bir kuruluş.

http://www.disability-federation.ie/


Merseyside engelliler federasyonu

Bu federasyon'da İngiltere'nin Liverpool şehrine bağlı Merseyside bölgesinde kurulmuş ve Türkiye'deki derneklerin yürüttüğü çalışmalara benzer faaliyetler içerisinde bulunan bir kurum.

http://www.merseydisability.org.uk/


İsveç engelliler federasyonu

İsveç'in ulusal engelliler federasyonudur. şemsiyesi altında 43 ulusal engelli örgütü bulunmaktadır. üyelik ve uluslarası işbirliği açısından, kendileriyle işbirliğinin Avrupa Engelliler Form'u EDF üzerinden mümkün olabileceği bilgisi mevcuttur.

http://www.hso.se/start.asp?sida=298


Avrupa Engelliler Form'u

Bu teşkilat web sayfasında verdiği bilgiye göre, Avrupa'daki 50 milyon engellinin temsilcisi işlevini yürüten, engelli bireyin Avrupa Birliği içerisinde etkin katılımıyla beraber bir engelli politikası geliştirilmesini ve engellilerin temel insan haklarından tam olarak yararlanmalarını amaçlayan bir şemsiye örgüttür.

http://www.edf-feph.org/en/welcome.htm


Australia engelliler Federasyonu

Ulusal bir federasyon olup, australialı engellilerin hükümet boyutunda sesi durumundadır. engellilerin temel haklarının yanısıra Australia yaşamına katılımlarını sağlamayı da misyonlarından biri olarak kabul ettikleri görülmektedir.

http://www.afdo.org.au/


İngiltere Engelliler Spor Federasyonu

ulusal bir federasyon olup temelde engelli bireyin engelli olmayan muadili gibi spor yapabilmesini amaçlamaktadır. Futbol, fitness, yüzme vs. alanlarda faaliyet göstermektedir.

http://www.efds.net/


Ulusal Körler Federasyonu (NFB)

Web sayfalarının hemen başında bizi şu söz karşılamaktadır: Körlüğün gerçek problemi görme kaybı değil, var olan eksik bilgiler ve yanlış anlamalardır. Kör kişiye doğru eğitim ve fırsatlar sağlandığı taktirde, körlük sadece fiziksel bir saçmalık olarak kalacaktır. ABD’de 50000’in üzerinde üyesi olan bu federasyon, körlerin topluma en bağımsız biçimde katılabilmeleri ve gerekli eğitimi alabilmeleri yönünde faaliyet göstermektedir.

http://www.nfb.org

 

Amerikan Körler Konsülü (ACB)

Amerika’da NFB’nin yanı sıra faaliyet gösteren 2 büyük kuruluştan biridir. Önemli çalışmaları arasında, Körler için gelişmiş eğitim ve rehabilitasyon olanakları sağlamak, körlerin toplumla entegrasyonunu sağlayacak faaliyetler yapmak yer almaktadır. Braille Forum, JVIB gibi önemli dergiler de çıkaran kuruluşun internet üzerinden yayın yapan ACB radyo adında bir radyosu da bulunmaktadır.