Türkiye Noterler Birliği'nden Braille Mektuplarımıza Cevap Yazısı

4 Ocak Dünya Braille Günü öncesi Türkiye Noterler Birliği’ne Braille Mektup kampanyasını başlatmış ve Noterler Birliği’nden körlerin imzalarını ve okuryazarlığını tanımayan onur kırıcı ve ayrımcı uygulamalarını sonlandırmalarını talep etmiştik. Noterler Birliği’ne Braille mektup kampanyamıza… Devamını Oku...

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir. Engelsiz Erişim Derneği (bundan böyle kısaca “Dernek” olarak anılacaktır) üyelerinin kişisel verilerine, güvenliğine ve mahremiyetine önem veren… Devamını Oku...

Sözleşmenin Bir Nüshasını Elden Aldım Yazma Derdimize Hukuki Cevap

Kamuoyunun dikkatine! MADDE 1 - 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) Kağıt üzerinde düzenlenecek… Devamını Oku...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Görme Engellilerin Yaptıkları Bankacılık İşlemlerinde İmza Kullanımı Konulu Yazısı

Yazıyı indirme bağlantısı BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Hukuk İşleri Daire Başkanlığı Sayı    : 90102173-645[9345]-14684  &n bsp;                                                                          09/06/2014 Konu : Görme Engellilerin Yaptıkları Bankacılık İşlemlerinde İmza… Devamını Oku...

Noterler Birliğinin Görme Engellilerin Noterlik İşlemlerinde Tanık Bulundurma Zorunluluğuna İlişkin Yönetim Kurlu Karar Yazısı

Karar yazısını indirme bağlantısı 27.02.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı KARAR 42)     Yönetim Kurulunun 27.11.2017 tarih ve 81 sayılı kararına konu görme engellilerin noterlik işlemlerinde tanık bulundurma zorunluluğu hakkında Görme Engelliler Federasyonu, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal… Devamını Oku...

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Görme Engellilerin Noterlik İşlemlerine İlişkin Görüşü

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Konu: Görme Engellilerin Noter İşlemleri İmza atabilen görme engellilerin noterlerde yaptıkları işlemlerde: işlemin iki tanık huzurunda yapılması uygulamasının zorunluluk olarak dayatılmayıp işlemin iki tanık huzurunda yapılıp yapılmayacağı kararının… Devamını Oku...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engellilere ilişkin ulusal ve Uluslararası Mevzuat Sayfası

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, değişikliklerle birlikte sürekli olarak güncellenen engellilere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatın toplu olarak bulunduğu sayfanın bağlantısını aşağıda paylaşıyoruz. http://eyh.aile.gov.tr/… Devamını Oku...

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında

Sayı : 28073   YÖNETMELİK              Karar Sayısı : 2011/2192              Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2/8/2011 tarihli ve 13375 sayılı yazısı… Devamını Oku...

BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin Türkçe Tam Metni

Türkiye tarafından imzalanan,  toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren sözleşmenin tam metni şu şekildedir:   ENGELLİLERİN HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME   BAŞLANGIÇ   Bu… Devamını Oku...

Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 07/07/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25515 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere… Devamını Oku...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Özürlü Personel İstihdamı Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete Tarihi: 25/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25004 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından: Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve döner sermayeli… Devamını Oku...

Özürlüler Kanunu

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 5378 Kabul Tarihi : 1.7.2005 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç  MADDE 1.- Bu Kan unun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam… Devamını Oku...