Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi gerek 16.04.2017 tarihli Halkoylamasında, gerekse de 24.06.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde, Derneğimiz tarafından hazırlatılan oy pusulası şablonları ile gizli oy ilkesine uygun biçimde oylarımızı kullandık. Derneğimizce yürütülen bu çalışma; misyonlarını “engelsiz bir dünya için çalışmak” olarak tanımlayan Zero Project tarafından çok anlamlı bir ödül ile taçlandırılmıştır. Gerek sizlerden gelen geri dönüşler, gerekse aldığımız bu ödül, bizlere doğru yolda olduğumuzu göstermiş ve motivasyonumuzu artırmıştır. Tüm bunlardan anlıyoruz ki hazırlanan şablonlar, gizli oy ilkesini tam anlamı ile gerçekleştirmekte ve bizlere gerçek seçmen olma zevkini yaşatmaktadır.

            Bu aşamada, Derneğ’imizce 31.03.2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler için de yine oy pusulası şablonları ile oy kullanabilmek ve bu şablonların bastırılarak tüm görme engelli seçmenlere dağıtımının sağlanması amacıyla Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılmış; ancak anılan Kurul tarafından; 12.12.2018 tarih ve 1103 sayılı karar ile görme engellilerin, yanlarında getirecekleri oy pusulası şablonları ile Yerel Seçimlerde oylarını kullanmalarının mümkün olduğu; bununla birlikte, oy pusulası şablonlarını kendilerinin bastıramayacakları yönünde karar verilmiştir.

            Yüksek Seçim Kurulu’nun yukarıda sözü edilen kararı, hem 1982 Anayasasına, hem Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere, hem de iç hukuk düzenlemelerine aykırılık teşkil etmektedir. Zira tüm bu düzenlemelerde temel olan gizli ve eşit oy ilkesidir. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, oy şablonlarının kendileri tarafınca hazırlanarak görme engelli seçmenlere dağıtımına yönelik talebimizi reddederek; kendisi tarafından yerine getirilmesi gereken, görme engelli seçmenlerin gizli oy kullanma hakkının gerçekleştirilmesi sorumluluğunu seçmene yüklemiş olmaktadır. Bu durum ise, vatandaşlar arasında gizli oy hakkı açısından açıkça ayrımcılığa neden olmakta ve Sosyal Hukuk Devleti ilkesini ihlal etmektedir.

Anılan Kurulun kendisi ile çelişen bu kararı, seçimlere ilişkin tüm yasal düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesi ile Engelsiz Erişim Derneği tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır. Bu aşamada, Anayasa Mahkemesi nezdinde yargılama süreci devam etmektedir. Derneğimiz, yargılama sürecini beklemeyecek; bu seçimlerde kullanılmak üzere, yine oy şablonlarını hazırlamaya ve ulaştırabildiği herkese göndermeye çalışacaktır.

Biz, hayallerimize sizi de ortak etmek; Yüksek Seçim Kurulu’na hep birlikte başvurarak gizli oy hakkımızın verilmesini sağlamak istiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; bu şablonları bastırıp tüm görme engelli seçmenlere ulaştırmak; öncelikle Yüksek Seçim Kurulu’nun görevidir.

Bu nedenle, aşağıdaki bağlantıdan indireceğiniz dilekçeyi, ilgili yerlerini doldurarak posta yolu ile Yüksek Seçim Kurulu’nun Mithatpaşa Caddesi No:12 06420 Kızılay/ANKARA adresine; elden bağlı bulunduğunuz İlçe Seçim Kurularına; CİMER üzerinden veya Yüksek Seçim Kurulu’nun (0312) 419 53 08 numaralı faksına ulaştırmanızı rica ediyoruz. Unutmayın, hayaller yaklaşmakta olan gerçeklerin gölgeleridir.

Oy Pusulası Şablonu Talep Dilekçesi